Hanggang sa dulo

Nabuwal na minsan sa paghabol sa’yo,
Nagtanong kung tunay bang ikaw at ako –
Sa dulo, mamahalin ba o lilimutin din?
Gaya ng iba na napagod pagsapit ng dilim?

Advertisements

Author: Benre J. Zenarosa

Lasallian Scholarum Award-winning essayist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s